Tipy pre šetrenie palivom na cestách
Šetrenie palivom na cestách

Predajca áut Araver

Autorizovaný predajca vozidiel rôznych značiek.

Jazdené vozidlá

Certifikované jazdeného vozidlá nájdete v ponuke finalcd.sk.

Zabezpečenie vozidiel

Proti vykradnutiu a odcudzeniu od Secar.sk.

Tretinu nádrže spotrebujú pneumatiky!

Na zamyslenie: Pneumatiky majú na svedomí približne tretinu z celkovej spotreby paliva vozidla. Nižšie uvedený príklad prehľadne znázorňuje, čo taká úspora môže znamenať…

5-nápravová jazdná súprava s nákladom 40 ton spotrebuje priemerne 33 litrov na 100 prejdených kilometrov. V takom prípade je 9,9 litrov paliva (30 %) spotrebovaných výhradne na prevádzku pneumatík. Až do tohto okamihu nič prekvapivého… Teraz zoberte do úvahy, že vo svete prepravy na dlhé vzdialenosti prejde taká súprava približne 100 000 km ročne. To znamená, že 9 900 litrov paliva je spotrebované na pohyb pneumatík. Je teda zrejmé, že vplyv pneumatík s nízkym valivým odporom na celkové úspory je zásadný.

Zdroj: Michelin

Snahy o zníženie spotreby benzínu sa u nás v zásade zameriavajú na štyri oblasti:

  1. Konštrukciu signalizátora (ekonometra), ktorý upozorňuje vodiča na prekročenie optimálnych otáčok motora.
  2. Konštrukciu víriča, ktorý zlepšuje premiešanie zápalnej zmesi v nasávacom potrubí.
  3. Konštrukciu zariadenia, ktoré zatvára dýzu behu naprázdno karburátora pri prekročení nastaveného počtu otáčok.
  4. Konštrukciu regulátora podtlaku v nasávacom potrubí.

Niektorí konštruktéri riešia len daktorý z týchto systémov, iní ich kombinujú. Skúsenosť ukazuje, že okrem dobre nastaveného motora je najdôležitejším zdrojom úspor technika jazdy. Preto berieme s rezervou údaje jednotlivých konštruktérov efekte, ktorý ich konštrukcie prinášajú — mali by sa použiť exaktné meracie metódy, ktoré by vylúčili subjektívne faktory vrátane stavu vozidiel, na ktorých sú zariadenia namontované.

Monitorovanie a bilancovanie

Presnosť monitorovania a bilancovania prevádzky vozidiel a strojov je bezpodmienečná pre lesné hospodárstvo, kde nás zaujíma informácia o spotrebe paliva. Spotreba a nestála cena pohonných hmôt sa odzrkadľujú vo výpočtoch cien tovaru a služieb, a preto lesné podniky na ne dôkladne dohliadajú. Často dochádza k stratám a zneužívaniu pohonných hmôt.

Aj toto je dôvodom pre potrebu monitorovania zvýšenia a zníženia množstva paliva v palivových nádržiach, respektíve či výstupné informácie súhlasia s reálnym stavom a účinnosťou práce vozidiel, strojov a ostatných zariadení. Spotreba pohonných látok je limitujúcim faktorom pre určenie energetickej náročnosti vykonávaných prác.

(Čuchran, J., Dobrotová, L., 2011)