Tipy pre šetrenie palivom na cestách
Pneumatiky a šetrenie

Vyhnite sa jazde s podhustenými pneumatikami!

Bezpečnosť závisí z veľkej časti od typu pneumatiky namontovanej na vozidle, ale taktiež – a minimálne z rovnakej časti (!) – na jej údržbe. Majte neustále na pamäti, že podhustené pneumatiky sú synonymom pre predĺženú brzdnú dráhu, zníženú schopnosť reakcie na pokyny riadenia, stratu kontroly nad riadením a náklady navyše spojené s častejšou výmenou pneumatík. Podhustené pneumatiky navyše zvyšujú valivý odpor a tak aj spotrebu paliva a množstvo emisií CO2.

Učiňte koniec mýtom, ktorými je opradená téma pneumatík pre nákladné vozidlá a otázok spojených so spotrebou paliva

Nízky valivý odpor… A čo

Väčšina prepravcov si myslí, že náklady na palivo sú rozhodujúce pre celkovú výšku príjmov. Je to skutočne tak: tento faktor môže sám o sebe predstavovať až 30 % prevádzkových nákladov*.

Preto je každé riešenie, ktoré umožňuje znížiť spotrebu paliva vozidla, vítané. V tomto ohľade hrá výber pneumatiky významnú úlohu, predsa však ide o veľmi často nepovšimnutú skutočnosť. Nová generácia pneumatík s nízkym valivým odporom (LRR, Low rolling resistance) ponúka skutočné úspory. Aké vysoké? Za akých podmienok? A ako sa zorientovať v takom veľkom množstve pneumatík, ktoré sú v súčasnosti na trhu? Cieľom tohto sprievodcu je zodpovedať vám na tieto a mnohé ďalšie otázky tak, aby ste si mohli urobiť jasnú predstavu. Všetko, čo ste si kedy priali vedieť o pneumatikách pre nákladné vozidlá a o úspore paliva, môžete nájsť tu: Dozveďte sa viac a ušetrite nielen pohonné hmoty!

*Zdroj: Bundesverband Gütervekehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., od júla 2010 do júla 2011.

Nízky valivý odpor pneumatík nie je novinkou.

Nízky valivý odpor pneumatík a spotrebaNapríklad MICHELIN bol v tejto oblasti priekopníkom. Naša prvá generácia pneumatík s nízkou energetickou spotrebou bola uvedená na trh v roku 1995. Odvtedy sa pneumatiky významne vyvinuli. Nepretržitý výskum a vývoj viedli k zvyšovaniu energetickej účinnosti pneumatík, ich spoľahlivosti, kilometrovej životnosti a miere prerezávateľnosti. To všetko so zvýšenou priľnavosťou, a teda aj celkovou bezpečnosťou pre vodičov aj prepravovaný náklad.

Každé vozidlo má teraz možnosť ťažiť z výhod, ktoré prinášajú riešenia presne prispôsobené typu vozidla a podmienkam jeho užitia.

Predajcovia pneumatík sú odborníkmi na výber optimálnej pneumatiky. Predajný tím výrobcu pneumatík spolupracuje s prepravcami tak, aby im pomohol vybrať také riešenie, ktoré najviac vyhovuje ich očakávaniam a profesijným potrebám.

Ušetriť energiu: Stará, ale dobrá myšlienka!

Prvá pneumatika s nízkym valivým odporom sa zrodila v polovici 90. rokov 20. storočia. Vplyv pneumatík na celkovú spotrebu paliva bol však predmetom početných diskusií už od konca 19. storočia. V auguste roku 1896 poskytla slávna spoločnosť De Dion- Bouton spoločnosti MICHELIN jedno zo svojich parných vozidiel, aby bolo možné stanoviť, ktoré pneumatiky dosahujú najlepšie výkony: nafukovacie či celogumové.

Výsledok bol ohromujúci: na 50 kilometrovom testovacom okruhu spotrebovalo vozidlo vybavené celogumovými pneumatikami 323 litrov vody a 39 kg uhlia pri rýchlosti 27,6 km/h. So vzduchovými pneumatikami spotrebovalo vozidlo na zhodnej vzdialenosti iba 232 litrov vody a 27,5 kg uhlia, a pritom sa pohybovalo významne vyššou rýchlosťou: 32,6 km/h.

Pokiaľ sa spotreba pohonných hmôt za posledných 20 rokov znížila, stalo sa tak vďaka technickému pokroku výrobcov vozidiel a pneumatiky majú na tejto skutočnosti mizivý podiel.

Spotreba pohonných hmôtPodiel, ktorý má pneumatika na celkovej spotrebe paliva vozidla, sa ani zďaleka nedá označiť ako mizivý. Pneumatiky majú na svedomí približne 30 % spotreby paliva. Inými slovami to znamená, že tretina každej nádrže je spotrebovaná iba pneumatikami! Vysvetlenie je jednoduché: pneumatiky v kontakte s vozovkou prekonávajú odpor, ktorý je na ne kladený, deformujú sa a zahrievajú. Tento princíp sa nazýva valivý odpor a je pôvodcom nadbytočnej spotreby paliva. Čím je valivý odpor vyšší, tým viac energie musí motor vynaložiť, aby uviedol vozidlo do pohybu, a tým viac spotrebuje paliva. Aby sa znížila spotreba paliva, je teda logicky nevyhnutné znížiť valivý odpor. Tento cieľ pneumatiky nové generácie skutočne dosahujú vďaka svojmu zloženiu gumy, stavbe a dezénovej vzorke.

Výsledok: za obdobie životnosti týchto pneumatík je možné ušetriť výrazné množstvo paliva.

To ale nestačí. Pri znižovaní spotreby paliva je dôležitý každý faktor. Medzi tieto faktory patrí konfigurácia vozidla a jeho príslušenstva, napríklad: typ vozidla, typ motora a použitého motorového oleja, krútiaci moment, prevodovka, aerodynamika, povaha a množstvo nákladu, voľba pneumatík…

Do hry vstupujú tiež jazdné podmienky: stav vozovky, premávka, počasie… Dôležitú úlohu hrá aj údržba vozidla: kontrola mechanických častí vozidla, tlaku hustenia pneumatík…

A v neposlednom rade je podstatný aj jazdný štýl vodiča: rozumný… alebo nie!

Všetky pneumatiky s nízkym valivým odporom sú rovnaké.

Rozdiel v pneumatikáchToto tvrdenie je skutočne veľmi vzdialené od pravdy. Aby spotrebitelia mali jednoduchšie rozhodovanie pri výbere nových pneumatík, vydalo ES nové nariadenie EC/1222/2009. Od novembra 2012 musia byť všetky nové pneumatiky predávané v rámci EÚ vybavené špeciálnym klasifikačným štítkom.

Pneumatiky budú zaraďované do tried od A po G z hľadiska ich výkonov v troch kľúčových oblastiach: valivý odpor, priľnavosť na mokrom povrchu a hlučnosť.

Rozdiel vo výkonoch môžu byť aj medzi pneumatikami najvyšších tried zásadné… Dôkaz: pri valivom odpore (a teda aj palivovej účinnosti!) môže rozdiel medzi zelenými pneumatikami triedy B a C činiť až 2,5 litra na 100 km; malý rozdiel, ktorý sa výrazne prejaví v ročných nákladoch… Rovnaký výsledok nájdeme pri brzdných vlastnostiach na mokrom povrchu. Medzi dvoma triedami – napríklad C a B – je rozdiel v brzdnej dráhe 30 metrov pri vozidle brzdiacom z rýchlosti 60 km/h do rýchlosti 20 km/h približne 15 %, teda 4,5 metra. Krátka vzdialenosť, ktorá môže všetko zmeniť! Pozor si musíme dávať tiež na akustické vlastnosti pneumatík. Predovšetkým pri dodávkach tovaru v mestskej premávke, kde význam tohto kritéria narastá. Dobrá správa: Európske nariadenie hodnotí hlučnosť, ktorú majú na svedomí pneumatiky, mimo vozidla. Zohľadňuje sa hlučnosť nameraná v decibeloch (dB) a zároveň porovnanie s maximálnou hranicou hlučnosti, ktorá bude stanovená zákonom. Na nových klasifikačných štítkoch je miera hlučnosti znázornená jednou, dvoma či tromi čiernymi zvukovými vlnami: jedna vlna označuje najlepšie výkony (3 dB pod budúcim limitom), 3 vlny predstavujú najslabšie výkony (hlučnosť vyššia ako budúci limit, ale nižšia ako súčasný limit).

Pri výbere pneumatík predstavujú valivý odpor, priľnavosť na mokrom povrchu a hlučnosť významné faktory. Veľkou otázkou zostáva, ako nájsť ideálny kompromis medzi špecifickými požiadavkami každého odvetvia: ktorý prístup je najvhodnejší? Odporúčania od výrobcov vozidiel a predajcov pneumatík sú v takom prípade skutočnou pomocou.

Viac informácií o európskom systéme označovania pneumatík a vyššie uvedených hodnotách nájdete na: www.michelintransport.sk

Výrobcovia pneumatík zaručujú zníženú spotrebu paliva pri svojich pneumatikách, ale nemôžu to dokázat’.

Rozdiely medzi výrobcami pneunmatíkDostatočne vypovedajúci je výskum: výrobcovia pneumatík najvýznamnejších značiek investujú vysoké sumy do výskumu a vývoja, a preto sú schopní naplniť náročné požiadavky z hľadiska valivého odporu. Výkony nových pneumatík sa overujú testami. Výkonnostné charakteristiky pneumatiky sú predmetom veľkého množstva štúdií, analýz a testov všetkých druhov, pričom každý z nich je náročnejší ako ten predchádzajúci. Je dôležité uvedomiť si, že tieto testy sa uskutočňujú na nových pneumatikách a pneumatika má dlhú životnosť. Predtým, ako je nová pneumatika uvedená na trh, uskutočňujú výrobcovia pneumatík sériu testov tak v laboratórnych podmienkach, ako aj na okruhu.

Navyše existujú testy, ktoré sa robia pod dohľadom nezávislých odborníkov, ako je to napríklad u nemeckých organizácií TÜV či DEKRA. K tomu všetkému výrobcovia pneumatík sledujú v spolupráci so spotrebiteľmi správanie svojich produktov v reálnych podmienkach použitia. Stručne povedané: Pneumatika s nízkym valivým odporom nemôže byť len prázdnym tvrdením – jej vlastnosti sú overiteľné! Napriek tomu existuje množstvo parametrov, ktoré môžu mať vplyv na výsledky testovania a ktoré nie je možné celkom ovplyvniť. Na spotrebu paliva môže mať výrazný vplyv napríklad počasie. Testovania, ktoré uskutočňujú výrobcovia pneumatík, sa preto snažia tieto odchýlky eliminovať. MICHELIN odporúča testovať pneumatiky v dlhodobom časovom horizonte a v reálnych podmienkach použitia.

I tak je ale isté: palivo najviac ušetria také značky pneumatík s nízkym valivým odporom, ktoré majú vedúce postavenie na trhu.

S európskym systémom označovania pneumatík nie je potrebné pneumatiky ďalej testovať.

EU systém označovania pneumatíkNový systém označovania pneumatík poskytuje informáciu o troch vlastnostiach: palivovej účinnosti (na základe valivého odporu), priľnavosti na mokrom povrchu a miere vonkajšej hlučnosti. Tieto informácie pochopiteľne nezahrnujú úplne všetky kritériá, ktoré by sa pri výbere pneumatík mali brať do úvahy. Nehovoria nám napríklad nič o životnosti pneumatiky, jej odolnosti, jej správaní pri prechode zákrutou, jej brzdných vlastnostiach na suchom povrchu, o jazdnom komforte, ktorý ponúka, jazdnej stabilite, ktorú zaručuje, o jej schopnosti vyrovnávať nepravidelnosti vozovky, miere jej protektorovateľnosti a prerezávateľnosti… Toto všetko sú vlastnosti, ktoré výrobcovia pneumatík pri svojich testoch bedlivo sledujú. Za kvalitou pneumatík stojí vždy ich užívateľ… Nie všetci prepravcovia majú na pneumatiky rovnaké nároky.

Výber pneumatiky je preto výsledkom hľadania ideálnej rovnováhy medzi vlastnosťami produktu a špecifickými potrebami prepravcu. Výrobcovia pneumatík a predajcovia sú tu preto, aby vám pomohli nájsť ideálnu rovnováhu.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom nie sú ekologickejšie.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom nie sú ekologickejšieOkrem toho, že pneumatiky s nízkym valivým odporom znižujú spotrebu paliva a vonkajšiu hlučnosť, produkujú taktiež menšie množstvo emisií CO2. Ide o priamu úmeru: čím nižší je valivý odpor pneumatiky, tým menej paliva spotrebuje a tým menšie množstvo škodlivého plynu vypustí do ovzdušia. Každý ušetrený liter paliva znamená o 2,66 kg emisií CO2 menej. Z toho vyplýva, že pneumatiky s nízkym valivým odporom znižujú významnou mierou emisie CO2. Jazdná súprava, ktorá ušetrí 1 liter paliva na 100 kilometrov, zníži pri vzdialenosti 100 000 kilometrov ročne 2,6 ton emisií CO2 vypustených do ovzdušia!

Pneumatiky s nízkym valivým odporom sú výrazne drahšie.

Výrazne drahšie pneumatiky neznamenajú ušetrenie z dlhodobého hľadiskaNákupná cena pneumatík s nízkym valivým odporom môže byť vyššia ako pri iných pneumatikách. Avšak tento náklad navyše sa veľmi rýchlo vráti späť. Uveďme si ako príklad pneumatiky MICHELIN určené na dlhé vzdialenosti.

Pneumatiky s nižším valivým odporom využívajú početné inovačné riešenia: odolnosť kostry, vysoká kilometrová životnosť, odolnosť voči zahrievaniu, vysokovýkonná zmes pryže a mnohé ďalšie. Vďaka rozsiahlemu výskumu a vývoju je každá časť pneumatiky optimalizovaná tak, aby predajcovia mohli prejsť čo najvyšší počet kilometrov a ušetriť pri tom čo najviac nákladov za palivo.

Menšie množstvo paliva a dlhšia životnosť: vo výsledku sa investície do pneumatík bohato vrátia!

Pneumatiky s nízkym valivým odporom významných značiek sú dvakrát tak drahšie. A pritom neponúkajú dvakrát toľko prejdených kilometrov…

Dvakrát drahšie pneumatikyNepreháňajme! Zo skúsenosti vieme, že pneumatiky určené na dlhé vzdialenosti sú drahšie ako iné pneumatiky. A tento rozdiel je ľahko odôvodniteľný. Významné značky vo všeobecnosti ponúkajú výrazne lepšie výkony na všetkých úrovniach: bezpečnosť, odolnosť, energetická úspornosť, priľnavosť…

Pri preprave na dlhé vzdialenosti tieto pneumatiky s nízkym valivým odporom prejdú viac kilometrov, pretože využijú maximálny potenciál gumy. Navyše ušetria veľké množstvo paliva. A to nie je všetko: pokiaľ je pneumatika následne prerezaná a protektorovaná, predĺži sa jej životnosť, a pritom sa zachovajú jej pôvodné výkony.

Nie je náhoda, že najvýznamnejší výrobcovia vozidiel vybavujú svoje diaľkové nákladné vozidlá výhradne pneumatikami povestných značiek. Obzvlášť pokiaľ sa snažia o to, aby optimalizovali spotrebu paliva svojich nákladných vozidiel!

Pneumatiky s nízkym valivým odporom vykazujú menšiu jazdnú stabilitu a sú menej efektívne pri brzdení na mokrom povrchu.

Vplyv pneumatík na stabilituNový európsky systém označovania pneumatík, ktorý hodnotí priľnavosť pneumatiky na mokrom povrchu, nám umožňuje túto vlastnosť prehľadne sledovať. Spotreba paliva samozrejme nemôže byť znižovaná na úkor bezpečnosti vodičov!

Jazdná stabilita, brzdné vlastnosti na mokrom a suchom povrchu, jazda v rovnom smere aj v zákrutách – vo všetkých týchto oblastiach musia pneumatiky s nízkym valivým odporom vynikať.

Zjednotiť energetickú účinnosť s priľnavosťou bez ohľadu na cestné podmienky nie je samozrejme ľahké – vyžadujú sa fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré sú často vo vzájomnom rozpore. Rozsiahly výskum a vývoj v oblasti celkovej stavby pneumatiky, zmesi pryže a dezénovej vzorky, rovnako ako vyspelé výrobné techniky umožňujú tieto protiklady vzájomne vyvažovať. Tu sú niektoré odporúčania prepravcom, ktoré zaručujú vzájomnú rovnováhu energetickej výkonnosti a bezpečnosti v každom ročnom období: vybavte svoj vozový park konzistentne pneumatikami, ktoré najviac zodpovedajú podmienkam použitia tak ťahača, ako aj prívesu. Podľa svojich potrieb môžete montovať pneumatiky špeciálne určené pre hnaciu nápravu, pneumatiky na zimné užitie M+S a 3PMSF, ktoré vám zaručia bezpečnú jazdu aj v zimných podmienkach. Nakoniec je potrebné zamerať sa na hĺbku prerezania dezénovej vzorky: väčšia hĺbka prerezania zaručuje lepšie brzdné vlastnosti a záber, a teda aj bezpečnosť od prvého do posledného kilometra.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom nevydržia tak dlho.

Vydž pneumatík je dôležitým faktoromPneumatiky s nízkym valivým odporom dosiahli z hľadiska kilometrovej životnosti výrazný pokrok. Navyše, pokiaľ je pneumatika následne prerezaná či protektorovaná, jej životnosť sa citeľne predlžuje.

Otázka však znie inak… Dôležité je pýtať sa na to, aká pneumatika a na aký účel. Kľúčoví výrobcovia pneumatík vyvíjajú rôzne rady pneumatík na cestné použitie. Táto rôznorodosť má svoj význam. Stavebné spoločnosti vyžadujú od pneumatík odlišné vlastnosti ako spoločnosti prepravujúce tovar. Preprava na dlhé vzdialenosti kladie na pneumatiky iné nároky než mestská premávka.

Súhrnne povedané: správna pneumatika je taká, ktorá zodpovedá reálnym podmienkam použitia. S výberom optimálnej pneumatiky vám najviac pomôže odporúčanie od odborníka!

Jazdný komfort s pneumatikami s nízkym valivým odporom nie je rovnaký.

Vplyv pneumatík na jazdný komfortJazdný komfort predstavuje pre profesionálnych vodičov významné kritérium a zároveň oblasť, v ktorej pneumatiky hrajú kľúčovú úlohu. Vibrácie, výmole, cestné nerovnosti a nedokonalosti všetkého druhu: Pneumatiky významných značiek sú vyvinuté tak, aby pohlcovali nárazy a deformovali sa bez vzniku nepríjemných vibrácií.

Komfort je tiež jedným z kritérií, ktoré sú prísne hodnotené v priebehu testovania výkonov pneumatiky. Pri hodnotení sa pritom žiadnym spôsobom nezohľadňuje, či ide o pneumatiku s nízkym valivým odporom.

Vďaka zmesi pryže, dezénu a stavbe kostry ponúkajú pneumatiky s nízkym valivým odporom vysokú mieru komfortu. Nezávisí iba od kvality pneumatík, preto je nevyhnutným predpokladom jazdného komfortu predovšetkým správne použitie pneumatiky. Dôležitým faktorom je aj dobrý stav pneumatík, ich nahustenie na správnu hodnotu a rovnomerné rozmiestnenie nákladu.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom nie sú vhodné na použitie v zime.

Nepravdy o zimných pneumatikáchJe pravda, že nie všetky pneumatiky s nízkym valivým odporom sú vhodné na jazdu v extrémnych zimných podmienkach. Avšak rozpoznať pneumatiky, ktoré sú pre rôznorodé zimné podmienky vhodné, nie je zložité. Stačí si len prečítať informácie, ktoré výrobcovia pneumatík uvádzajú na bočniciach svojich produktov.

Písmená M+S (mud and snow – bahno a sneh) označujú, že pneumatika je určená na použitie v zimných podmienkach. Pokiaľ sú navyše doplnené symbolom snehovej vločky (3PMSF: 3 Peak Mountain Snow Flake – 3 vrcholky hôr so snehovou vločkou), znamená to, že pneumatika prešla cestnými testami podľa nariadenia ECE R 117, ktoré špecifikuje podmienky jazdy na snehu, a tým je zaručená minimálna úroveň jej výkonov v zimných podmienkach.

Takéto pneumatiky na nákladné vozidlá zodpovedajú špeciálnym požiadavkám, ktoré sú stanovené európskymi nariadeniami, napríklad nariadeniu týkajúcemu sa zimných pneumatík platnému v Nemecku. Predajcovia pneumatík sú odborníkmi na výber optimálnej pneumatiky! Neexistujú zimné podmienky, s ktorými by si pneumatiky s nízkym valivým odporom neporadili!

Prerezanie pneumatík je nebezpečné a nešetrí peniaze.

Drenáž pneumatík a spotreba palivaJe potrebné dodržať dve podmienky: po prvé – pneumatiky musia byť určené na následné prerezanie, a po druhé – tento úkon musí vykonávať odborník a v súlade s pravidlami stanovenými výrobcom. Napríklad pneumatiky MICHELIN sú vyrábané s takou hrúbkou gumy, ktorá umožní prerezanie bez akéhokoľvek vplyvu na celkovú odolnosť a spoľahlivosť pneumatiky. Pri takom type pneumatík sa prerezanie robí v okamihu, kedy je zostávajúca hĺbka dezénu 2 až 4 mm. To nám umožňuje zvýšiť priľnavosť pneumatiky, oživiť ostré hrany a vytvoriť hĺbku dezénu ako pri pneumatike spolovice opotrebovanej (od 5 do 8 mm). Prerezanie pneumatiky v okamihu, kedy je jej valivý odpor najnižší, umožňuje zvýšiť životnosť pneumatiky až o 25 %, a pritom ďalej využívať spotrebu paliva zníženú o 2 litre na 100 prejdených kilometrov*: to sú hneď dve muchy jednou ranou!

 

 

 

* 1,94 litrov / 100 km, notársky overený test z júna 2007. Tento výsledok vzišiel z porovnania dvoch plne naložených zhodných jazdných súprav ťahača s prívesom, ktoré boli vybavené novými pneumatikami MICHELIN a prerezanými pneumatikami MICHELIN. Jazdné súpravy boli vybavené pneumatikami 315/80 R 22,5 MICHELIN XZA 2 ENERGYTM na riadiacej náprave a pneumatikami 385/65 R 22,5 MICHELIN XTA 2+ ENERGYTM na prívese.

Na záver…

Ušetriť peniaze za palivo a neznížiť pritom odolnosť a bezpečnosť je možné! Menšie množstvo emisií CO2 a použitých surovín je úľava pre našu planétu! Pri výbere pneumatík s nízkym valivým odporom, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám vašej spoločnosti, sa obráťte na odborníkov…

Zdroj: Michelin