Tipy pre šetrenie palivom na cestách
Svietenie

So svetlami bezpečnejšie

 

Európske štatistiky potvrdzujú opodstatnenosť celodenného svietenia. Holandský inštitút SWOV sa vo svojej štúdií snažil zistiť, aký by bol konkrétny prínos toho, ak by všetky autá v EÚ jazdili počas dňa s rozsvietenými svetlami. Záverom štúdie objednanej Európskou komisiou bolo, že by sa tým znížil počet nehôd so smrteľnými následkami o 24,6 %, čo by predstavovalo 5 500 ľudských životov. Počet zranení by bolo možné zredukovať o 20 %, čiže o 155 000 poranených ľudí.

Celkový počet nehôd by klesol o 740 000 a hospodárske škody o 12,4 %. I u nás je určite príčinou množstva nehôd to, že si niekto počas dňa, a nemusí byť práve znížená viditeľnosť, nevšimol blížiaci sa automobil. Svietiace vozidlo možno prehliadnuť omnoho ťažšie. Navyše na našich cestách stále ešte stretávame dosť vodičov jazdiacich bez svetiel v daždi, hmle alebo za súmraku. Prísnejšie posudzovanie jazdy bez rozsvietených svetiel ich snáď prinúti zmeniť tento nebezpečný návyk.

Argumenty proti

Stretávacie svetlá svojou konštrukciou a vlastnosťami nie sú priamo určené pre používanie počas celého dňa. Ich hlavnou úlohou je osvetľovať za zníženej viditeľnosti dostatočne veľký priestor pred vozidlom bez toho, aby prišlo k oslneniu vodičov v protismere. Úloha svetla pre denné použitie je trochu užšia, stačí ak bude svietiť dostatočne výrazne na to, aby upozornilo na blížiace sa vozidlo.

Častým argumentom proti celodennému používaniu stretávacích svetiel je ochrana životného prostredia. Príkon jedného stretávacieho svetlometu predstavuje minimálne 145 W, čo zodpovedá nárastu spotreby o niekoľko decilitrov paliva na 100 km jazdy so zapnutými svetlami. Väčšie množstvo spáleného paliva znamená viac vyprodukovaných výfukových plynov. Homologizačné predpisy preto rátajú so špecializovanými dennými svetlami, ktoré by sa používali počas dňa miesto stretávacích.

Špeciálne svetlá na deň

Podobné svetlá sú povinné v Kanade a čoraz častejšie sa objavujú i na vozidlách predávaných v iných krajinách. Na základe dohody Združenia európskych výrobcov vozidiel ACEA s Európskou komisiou budú už od októbra 2002 všetky vyrábané vozidlá vybavené dennými svetlami. Zareagovali i výrobcovia svetelných zariadení a na trh prichádzajú denné svetlá s európskou homologizáciou vhodné i na dodatočnú montáž na staršie automobily, ak to predpisy v konkrétnej krajine pripúšťajú.

Výhodou v porovnaní so stretávacími svetlami je najmä rádovo nižší príkon, napr. iba 12 W pri denných svetlách ponúkaných nemeckou spoločnosťou Hella, a z neho plynúca úspora paliva. Svetlá sa automaticky zapínajú pri štarte motora a vypínajú pri rozsvietení stretávacích svetiel. S dennými svetlami nesvietia zadné obrysové svetlá, čím sa zbytočne neznižuje kontrast a viditeľnosť rozsvietených brzdových svetiel.

Autor: Marián Rybianský